ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

     У 2022 р. вступ на спеціальність 263 "Цивільна безпека" на базі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами Національного мультипредметного тесту або за результатами ЗНО 2019, 2020, 2021 рр.

  Набір здійснюється за освітніми програмами: 
  • Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці; 
  • Охорона праці.
  Навчання здійснюється за:
  • денною формою навчання (бюджет, контракт); 
  • заочною формою навчання (контракт). 

Вартість навчання, грн/рік 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання 

18000*

13200*

Нормативний термін навчання 

3 р. 10 міс. 

* можлива помісячна оплата вартості контракту 

 

 

Необхідні сертифікати для вступу у 2022 році:

 

для вступу на бюджетну форму навчання:

  • результати Національного мультипредметного тесту (НМТ) з Української мови, Математики та Історії України.

для вступу на небюджетну форму навчання (контракт):

  • мотиваційний лист.

 

Необхідні сертифікати для вступу на базі результатів ЗНО 2019, 2020, 2021 років:

 

Освітня програма Денна форма навчання (бюджетні та небюджетні пропозиції)      Вага атестату про повну загальну середню освіту  Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом  
 Перелік конкурсних предметів  Вага предметів сертифікату ЗНО 
  • Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці

 

  • Охорона праці   
 Українська мова  0,5

 


0,1    100   
 Математика  0,2
Фізика або Іноземна мова  0,2

 

  Документи для вступу:

   Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

   Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

   До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   Університет може встановлювати перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

   Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяв на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією Університету), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см; довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

   Університет може передбачити на веб-сайті (веб-сторінці) електронну реєстрацію на участь у вступному іспиті, творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

   Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

   Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

 
 

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio