Найменування Автор
Атестація робочих місць
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Атестація робочих місць (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)  (2013)
Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”) (2013) Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт і розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Безпека експлуатації будівель та споруд 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Безпека експлуатації будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 „Охорона праці”)  Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека експлуатації будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Безпека на транспорті
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)  Данова К.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Данова К.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Данова К.В.
Безпека праці
 Конспект лекцій з курсу «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» (2013) Фесенко Г.В., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Фесенко Г.В., Нестеренко С.В.
 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Фесенко Г.В., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Фесенко Г.В., Нестеренко С.В.
Виробнича санітарія
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») Заіченко В.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2014)  Заіченко В.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Заіченко В.І., Малишева В.В.
   
Державне соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві
   
   
Державне управління охороною праці та техногенною безпекою
 Конспект лекцій з дисципліни «Державне управління охороною праці та техногенною безпекою» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)) (2015) Нікітченко О.Ю.
   
   
Експертиза з охорони праці
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Гарьковець А.М.
Електробезпека
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електробезпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Гарьковець А.М.
 Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Забезпечення безпечної експлуатації електроустановок” з курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Сєріков Я.О. 
Медико-біологічні основи охорони праці
Методичні вказівки до виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Медико-біологічні основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 – Охорона праці) (2015) Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Медико-біологічні основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 – Охорона праці) (2015) Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
Метрологія, стандартизація та сертифікація
 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О.
   
Надійність технічних систем і техногенний ризик
Курс лекцій «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2014) Абракітов В.Е.
   
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
Курс лекцій з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 – Охорона праці) Третьяков О.В., Нестеренко С.В.
   
   
Організація та проведення рятувальних робіт на об'єктах житлово-комунального господарства
Конспект лекцій з курсу «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)») (2015)  Фесенко Г.В., Д'яконов В.І.
Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)») (2015)  Фесенко Г.В., Д'яконов В.І., Мікуліна І.О.
Основи охорони праці
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання) (2013)  Гарьковець А.М.
   
Основи пожежної безпеки
Конспект лекцій з курсу «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013)  Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013)  Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013)  Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)  (2013)
 Фесенко Г.В.
Пожежна безпека виробництв
Конспект лекцій з курсу «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Фесенко Г.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013) Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)  (2013)
 Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)  (2013)
 Фесенко Г.В.
 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)  (2013)
 Фесенко Г.В.
Промислова екологія
Конспект лекцій з дисципліни “Промислова екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013) Нікітченко О.Ю.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу, денної форминавчання, галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, за напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013) Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання, за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)  Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)  Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012) Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
Психологія праці та її безпека
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2014) Данова К.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2014)  Данова К.В.
Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Курс лекцій з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 – Охорона праці) Третьяков О.В., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) (2015) Третьяков О.В., Ткаченко І.О.
   
   
Система управління охороною праці в галузі
Текст лекцій з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 – Охорона праці) (2015) Третьяков О.В., Ткаченко І.О.
   
   
Соціально-економічні основи охорони праці
Конспект лекцій з дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» (для студентів 4-го курсу денної та 3-го курсу заочної форм навчання, напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці) (2015) Нікітченко О.Ю.
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання на тему: “Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці” з навчальної дисципліни “Соціально-економічні основи охорони праці” (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)  Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
 Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Соціально-економічні основи охорони праці” (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)  Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Соціально-економічні основи охорони праці” (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013) Нікітченко О.Ю., Нестеренко С.В.
   

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio