Наименование

Автор

Підручники
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці. Навч. посібник для студентів ВНЗ (2011)

Губенко В. Д., Коржик Б. М., Андрійченко В. П., Губенко Н. А.

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов ВУЗ (2010) Сериков Я. А., Кинжалова Н. А., Сериков С. Я.
Правові питання охорони праці. Навчальний посібник для студентів ВНЗ (2004) Шевченко В. І.
Атестація робочих місць
Методичні вказівки до виконання практичних робіт і розрахунково-графічних завдань (для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Програма і робоча програма (для студентів 1 курсу, галузь 1702 „Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2010)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи виконання розрахунково-графічних завдань (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”) (2013)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Безпека життєдіяльності
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (2008)
Абракітов В.Е.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (2011)
Губенко В.Д.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки. 6.020107 «Туризм») (2011)

Нікітченко О. Ю.,

Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 «Облік і аудит») (2012) Нікітченко О. Ю.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103,6.020107 ”Туризм” та 6.140101“Готельно-ресторанна справа”) (2012) Нікітченко О. Ю.
Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства») (2012) Нікітченко О.Ю.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна справа») (2012) Нікітченко О.Ю.
Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 «Облік і аудит») (2012)

Нікітченко О.Ю.

Доронін Е.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 1 курсу, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки бакалаврів 6.030601 «Менеджмент») (2012)

Нікитченко О.Ю.

Чеботарьова О.В.

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів першого денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництва» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Чеботарьова О. В.

 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм») (2013)

Нікітченко О. Ю.

 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») (2013)

 Нікітченко О. Ю.

  Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво») (2013)

 Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямом підготовки 6.080101 ”Геодезія, картографія та землеустрій”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки і контрольні завдання (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка і електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Доронін Є. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») (2013)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна і. О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») (2013) Чеботарьова О. В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») (2013)

 Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») (2013)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») (2014)

Чеботарьова О.В.,

Мікуліна І.О.

Безпека на транспорті

Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)

Данова К.В

 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)

Данова К.В.

Безпека життєдіяльності і основи охорони праці

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування») (2012)

Абракітов В. Е.

Доронін Є. В.

Безпека в надзвичайних ситуаціях
Методичнi вказiвки до самостiйної роботи (для студентiв денної форми навчання напряму пiдготовки 6.060101 «Будiвництво») (2012) Д'яконов В. І.
Безпека технологічних процесів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (2008)

Заіченко В.І.,

Мікуліна І.О.

Виробнича санітарія
 Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2015) Нікітченко О.Ю.
Гігієна праці
Методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів 3,4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво») (2012)

Нікітченко О. Ю

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять (для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво») (2012)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Охорона праці в будівництві») (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Експертиза з охорони праці
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)  Гарьковець А. М.
  Електробезпека
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)  Гарьковець А. М.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2012)  Гарьковець А. М.
Електробезпека в будівництві
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (2012)  Сєріков Я. О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для спеціалістів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво») (2012)  Сєріков Я. О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою: «АНАЛІЗ СТУПЕНЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будiвництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво») (2013) Сєріков Я. О.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для бакалаврів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво») (2013) Сєріков Я. О.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво») (2013) Сєріков Я. О.
Інженерні рішення з охорони праці в будівництві
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу “Інженерні рішення з охорони праці в будівництві” (2008)

Абракітов В.Е.,

Мікуліна І.О.,

Чеботарьова О.В.

Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Конспект лекцій з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Охорона праці на електричному транспорті») (2014) Данова К.В.
Методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, самостійного вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2014)
Данова К.В.
Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці” (2008)

Чеботарьова О.В.,

Мікуліна І.О.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)  Сєріков Я. О.
Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») (2012)

 Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Метрологія, стандартизація та сертифікація
Методичні вказівки для практичних занять (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2013)

Чеботарьова О. В.

Мікуліна І. О.

Основи охорони праці
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (2012)  Гарьковець А. М.
 Програма і робоча програма (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 )“Електромеханіка”, всіх спеціальностей) (2012)  Гарьковець А. М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)) (2010)
Данова К.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (2008)

Заіченко В.І.,

Мікуліна І.О.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») (2012)  Заіченко В.І.
 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент») (2012)  Заіченко В.І.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 (6.020107) – «Туризм») (2012)  Заіченко В. І.
Курс лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент »; 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 6.140103 «Туризм») (2013) Заіченко В. І.
Основи охорони праці в енергетиці
 Програма і робоча програма (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») (2012)  Сєріков Я. О.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці у енергетиці» всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка і електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла» (2014)
Сєріков Я.О.
Основи пожежної безпеки
Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») (2013) Фесенко Г. В.
Охорона праці
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”

Абракітов В.Е.,

Мікуліна І.О.
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») (2012)  Абракітов В. Е.
 Методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») (2012)  Абракітов В. Е.
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм” та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») (2012)  Гарьковець А .М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху») (2011)
Данова К.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 " Будівництво" спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”) (2013)

Жигло Ю.І.

Мікуліна І.О.

Конспект лекцій з дисциплін „Охорона праці і БЖД” і „Охорона праці” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.092600 (6.060103) «Водопостачання та водовідведення» і 6.092100 (6.060101) «Теплогазопостачання та вентиляція») (2009)

Жигло Ю.І.

Мікуліна І.О.

  Програма і робоча програма (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») (2012)  Заіченко В .І.
Курс лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент »; 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 6.140103 «Туризм») (2013) Заіченко В. І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Охорона праці" (для студентів 4 курсу спеціальності 6.092100 ПЦБ заочної форми навчання) (2009)

Чеботарьова О.В.,

Мікуліна І.О.

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво») (2013) Чеботарьова О. В.
Охорона праці в галузі
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070801, 8.070801 - Екологiя i охорона навколишнього середовища)(2009)2009)  Абракітов В.Е.
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання») (2012)

 Абракітов В.Е.,

Сєріков Я.О.

  Програма і робоча програма (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування») (2012)  Абракітов В. Е.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання (для студентів 5 курсу спеціальності 7.08010105, 8.08010105 - "Геоінформаційні системи і технології") (2013) Абракітов В. Е.
 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 5-го курсу усіх форм навчання спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204, 8.05070204 – «Електричні системи автоматизації та електропривод») (2012)  Гарьковець А. М.
  Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод) (2012)  Гарьковець А. М.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка”) (2012)  Гарьковець А. М.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання) (2013)
Гарьковець А.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура") (2014)
Данова К.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів денної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура») (2014)
Данова К.В.
Програма і робоча програма (для студентів 5 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”) (2012)

Жигло Ю. І.

Мікуліна І. О.

  Програма і робоча програма (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 „Теплогазопостачання і вентиляція”) (2012)

Жигло Ю. І.

Мікуліна І. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 „Теплогазопостачання і вентиляція”) (2013)

Жигло Ю. І.

Мікуліна І. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (2008)

Заіченко В.І.,

Мікуліна І.О.,

Нікітченко О.Ю.

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці в галузі" (2008)

Заіченко В.І.,

Мікуліна І.О.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика») (2013)
Заіченко В.І.

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401, 7.03050401 «Економіка підприємства») (2013)

Чеботарьова О. В.

Охорона праці в будівництві
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво») (2011)

Коржик Б.М.,

Нестеренко С.В.

Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту” (2008)
Данова К.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092202, 8.092202 - «Електричний транспорт» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2010)
Данова К.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2014)
Данова К.В.
   
Пожежна безпека

Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2013)

Фесенко Г. В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2013)
Фесенко Г.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») та дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») (2013)
Фесенко Г.В.
Пожежна профілактика в будівництві

 Програма і робоча програма (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») (2012)

Фесенко Г. В.

Промислова екологія

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)

Ніікітченко О.Ю.

Нестеренко С.В. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 3-го курсу галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») (2012)

Нікітченко О.Ю.

Нестеренко С.В. 

Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів 3-го курсу, денної форми навчання, галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, за напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань (для студентів 3-го курсу денної форми навчання, за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Соціально-економічні основи охорони праці

Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання на тему: “Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці” (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) (2013)

Нікітченко О. Ю.

Нестеренко С. В.

Цивільний захист
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», Спеціальності: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування») (2012) Третьяков О. В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка Спеціальності: 7.05070103, 8.05070103 – Електричні системи електроспоживання 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла 7.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів 7.05070203 – Електричний транспорт 7.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривід) (2012) Третьяков О. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901«Облік і аудит», 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами») (2014)
Чеботарьова О.В.

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio