ist1 

     Історія кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності веде свій початок з 50-х років XX ст., коли спочатку старший викладач Кувшинов С.І.  (учасник Вітчизняної війни, підполковник-інженер), а потім доцент, канд. тех. наук Подколзін П.С. (учасник Вітчизняної війни, старший лейтенант) і ст. викл., канд. тех. наук Коржик Б.М. почали викладати дисципліну «Охорона праці», працюючи на кафедрі будівельного виробництва.

 

 

 

Засновники кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

 ist22           ist3            ist4 
 Кувшинов С.І.           Подколзін П.С.            Коржик Б.М. 

 

     Початок свого існування, як самостійного структурного підрозділу, кафедра веде з вересня 1970 р., коли була створена кафедра організації будівельного виробництва й охорони праці, а її завідувачем був призначений канд. тех. наук, доцент Подколзін П.С.

     У вересні 1976 р. від неї відокремлюється самостійна кафедра охорони праці, а у листопаді 1991 р. вона поєднується з циклом цивільної оборони і стає кафедрою безпеки життєдіяльності. Цикл цивільної оборони, що увійшов до складу кафедри, очолювали: канд. військ. наук, доцент А.С. Ільїн (1971-1985р.); канд. військ. наук, доцент В.Й. Статкус (1986-1991р.). Усі зміни в структурі і назвах кафедри відповідали політиці держави в області безпеки життя і здоров'я людини.  

     В різні роки кафедру очолювали – канд. тех. наук, доцент Подколзін П.С. (1971-1979 рр.),

ist5

     канд. тех. наук, доцент Рудьман О.І. (1980-1986 рр.),

ist6

     канд. тех. наук, доцент Ігнатенко І.П. (1986-1991 рр.),

ist7

     канд. тех. наук, професор Коржик Б.М. (1991-2009 рр.), заслужений працівник народної освіти України (з 1997 року), заслужений професор Харківської Національної Академії Міського Господарства (з 2005), академік міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Київ, 2002) (керівник Харківського регіонального відділення МАБЖД (ХРВ МАБЖД), член науково-методичної Ради з охорони праці Мінвузу України (1973-1982), член міжвідомчої ради з охорони праці (Київ, 1993), член комісії з охорони праці і безпеки життєдіяльності науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України (Київ, з 1993), член НМК науково-методичної ради МОН України з цивільної безпеки,

ist8

     канд. техн. наук, доцент Сєріков Я.О. (2009-2012 рр.),

serikov

     д-р. техн. наук, професор Хворост М.В. (2012-2018 рр.)

hvorost 200x300

         З початку свого існування кафедра активно займалась науковою роботою. У 1976-1994 рр. до складу кафедри входила галузева протишумова науково-дослідна лабораторія (структурний підрозділ), на базі якої вирішувались задачі зниження шуму та вібрації на заводах залізобетонних виробів.

 

ist10     

ist11

     У подальшому діяльність лабораторії була поширена не тільки на підприємства будівельної, а й інших галузей.

ist12

ist13

ist9

ist16

 

 

ist15 

 

 

 

   Істотний внесок в організацію навчального процесу, становлення і розвиток кафедри зробили вчені та фахівці, які у різний час працювали на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist17

 

     

     У 1995 р. з ініціативи кафедри в університеті розпочалася підготовка з двох нових спеціальностей: «Охорона праці в будівництві» і «Охорона праці і безпека на транспорті». Для цих спеціальностей кафедра викладала 23 спеціальні дисципліни.

 

 

 

 

 

ist18

Кафедра безпеки життєдіяльності, 2003 р.

 

     У 2000 р. кафедра здійснила перший випуск своїх фахівців.

     Надалі для забезпечення кваліфікованої підготовки фахівців з охорони праці кафедра створила три своїх філії на виробництві: (ХКП «Міскелектротранс», Територіальне управління Держнаглядохоронпраці, НВФ «Надійність»). Потім до них приєднались АК «Харківобленерго» та Північна електроенергетична система НЕК України.

     Кафедра була обрана базовою з навчання і перепідготовки керівників і фахівців з охорони праці в міському господарстві.

ist19

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, 2012 р.

 

     Таким чином, у процесі свого розвитку діяльність кафедри спрямовувалася на розвиток інноваційно-наукової діяльності на основі використання передового вітчизняного та міжнародного досвіду.

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio