ПРО КАФЕДРУ

     Кафедра «Охорона праці та безпека життєдіяльності» є структурним підрозділом Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, який здійснює підготовку бакалаврів за освітніми програмами "Аудит і консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці", "Цивільний захист" і магістрів за спеціальністю "Охорона праці", а також забезпечує ведення нормативних дисциплін« Безпека життєдіяльності та основи охорони праці »,« Охорона праці в галузі та цивільний захист "для всіх спеціальностей Університету.

DSC 0011

   Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих фахівців, які виконують значний обсяг навчально-методичної роботи та розвивають важливі наукові напрямки. Потужний науковий потенціал кафедри дозволяє проводити дослідження в галузі будівництва, міського господарства, електротехніки, прикладної акустики та світлотехніки.

          На кафедрі працюють 17 штатних працівників, з яких професори - Хворост М. В., Ворожбіян М.І. десять кандидатів технічних наук, доцентів - Абракітов В.Е., Барбашин В.В., Білим П. А., Грязнова С.А., Данова К.В., Заїченко В.І., Нікітченко О.Ю., Рогозін А.С., Сєріков Я.О., Малишева В.В., три кандидата наук, старші викладачі - Нестеренко С.В., Скрипник Е. С., Халіль В.В., кандидат наук, асистент Іващенко М.Ю., а також зав. лаб. Бокатова М.І.

     За останні роки співробітниками кафедри написано і видано 6 монографій, 9 навчальних посібників з дисциплін, що викладаються в Університеті, а також 77 статей, 106 тез, і отримано 7 патентів.

     Науковими напрямками, які розробляються професорсько-викладацьким складом кафедри, є: дослідження та розробка заходів з охорони і безпеки праці на підприємствах житлово-комунального господарства, будівництва та транспорту.

     Кафедра є базовою з навчання та перепідготовки керівників і фахівців з охорони праці в міському господарстві, яке здійснюється через ліцензований Центр навчання керівників і фахівців Житлово-комунального господарства Східного регіону України з питань охорони праці при факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників ЖКГ Університету.

БЖД 2012 04 07 73   З метою підвищення кваліфікації майбутніх фахівців викладачі кафедри постійно вдосконалюють навчально-методичну базу дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри, шляхом розробки нових навчальних посібників, методичних вказівок і програм навчальних дисциплін. На кафедрі створені дистанційні курси на платформі "Moodle" для студентів денної та заочної форм навчання, що дозволяє формувати сучасні підходи до надання освітніх послуг студентам.

     Студенти беруть активну участь в олімпіадах та науково-практичних конференціях з безпеки життєдіяльності та займають призові місця.

     На кафедрі працює студентський науково-практичний гурток "Безпека життєдіяльності - охорона праці: ідеї, теорія, практика молодих фахівців"

     Робота кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності" спрямована на успішну реалізацію завдань щодо забезпечення потреби суспільства у висококваліфікованих фахівцях з охорони праці, які реалізуються на основі сучасних освітніх технологій із спеціалізованою практичною базою.

 

Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio