Проєкти нормативно-правових актів у сфері безпеки та гігєни праці

 

     Проєкт Закону України Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі" (розміщено 04.12.2020 р.).

   Проєкт Закону

 

     Проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства „Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці ” (далі – проєкт акта) розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” з урахуванням вимог Методики розроблення уніфікованих форм актів за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 (розміщено 29.07.2020 р.).

    Пояснювальна записка

    Проєкт наказу з додатками

 

     Проєкти «Ідентифікатора виробничих небезпек і створювані ними виробничі та професійні ризики на об’єктах різних галузей економіки», «Плану заходів щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у системи управління охороною праці суб’єктів малого та середнього (з розподілом за станом матеріально-технічного оснащення) підприємництва», «Плану заходів щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у системи управління охороною праці суб’єктів великого підприємництва» розроблені Державною службою України з питань праці, з метою виконання пунктів 15-16 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 989-р «Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації», впровадження ризикоорієнтованого підходу у системи управління охороною праці суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва та визначення виробничих небезпек і створювані ними виробничі та професійні ризики на об’єктах різних галузей економіки (розміщено 09.07.2020 р.).

     Проєкт Ідентифікатора виробничих небезпек і створювані ними виробничі та професійні ризики на об’єктах різних галузей економіки

   Проєкт Плану заходів щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у системи управління охороною праці суб’єктів малого та середнього (з розподілом за станом матеріально-технічного оснащення) підприємництва

   Проєкт Плану заходів щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у системи управління охороною праці суб’єктів великого підприємництва

 

     Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Методики проведення роботодавцем заходів з безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу” розроблений Державною службою України з питань праці, з метою реалізації Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, від 12.12.2018 № 989-р та створення національної системи запобігання виробничим небезпекам та ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці, а також приведення її до законодавства Європейського Союзу (розміщено 01.07.2020 р.).

   Проєкт постанови

   Додаток 1

   Додаток 2

   Додаток 3

   Додаток 4

   Додаток 5

   Додаток 6

 

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio