Вперше в Україні на базі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності розпочато підготовку за освітньою програмою "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці"!

     Аудит з охорони праці - це незалежна експертиза, яка проводиться з метою виявлення, оцінки та мінімізації ризиків підприємства щодо дотримання законодавства в сфері охорони праці та промислової безпеки.

     Проведення незалежного аудиту з охорони праці має такі переваги для компанії: audit1
- попередження травматизму і нещасних випадків на виробництві;
- виявлення ризиків (невідповідностей) до приходу контролюючих органів;
- попередження уникнення фінансової відповідальності за недотримання законодавства з охорони праці;
- побудова ефективної системи роботи служби з охорони праці;
- додатковий контроль і перевірка ефективності роботи служби охорони праці;
- зовнішній аудит є першим кроком до розробки методів і програм для досягнення стандартів промислової безпеки;
- підвищення соціальної довіри, іміджу, інвесторів, органів державної влади до підприємства.

     У ході проведення аудиту здійснюється:
- аналіз документації з охорони праці та оцінка ефективності системи управління охороною праці;
- аналіз виконання вимог законодавчих та інших нормативно - правових актів з охорони праці;
- перевірка наявності дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;audit2
- ефективність управління ризиками (безпека персоналу при виконанні робіт підвищеної небезпеки, експлуатації обладнання);
- забезпеченість ресурсами для ефективного функціонування системи охорони праці (навчання, рівень кваліфікаційних знань персоналу в галузі охорони праці);
- аналіз даних про нещасні випадки результати їх досліджень, коригувальні дії по раніше виявлених невідповідностей. 

     Аудит завершується підготовкою експертного звіту, який включає: audit3
- результати дослідження, аналіз стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві; 
- результати перевірки відповідності вимоги існуючої документації;
- аналіз дотримання вимог охорони праці роботодавцями та працівниками;
- перелік конкретних норм законодавства, які були порушені;
- рекомендації про усунення невідповідностей, комплексні рішення з промислової безпеки та охорони праці.

 

Konsalt

Освітня програма

«АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОХОРОНІ ПРАЦІ» 

Необхідні сертифікати для вступу у 2022 році:

для вступу на бюджетну форму навчання:

  • результати Національного мультипредметного тесту (НМТ) з Української мови, Математики та Історії України.

для вступу на небюджетну форму навчання (контракт):

  • мотиваційний лист.

Перелік предметів ЗНО (на базі результатів ЗНО 2019, 2020, 2021 років)

Денна форма навчання (бюджетні та небюджетні пропозиції)

Заочна форма навчання

(контракт)

1. Українська мова та література

 

Мотиваційний лист

 2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
Вартість першого року навчання, грн
 18000* 13200*
Нормативний термін начання
3 р. 10 міс.
Дисципліни, які ви будете вивчати:
   Організація консалтингової діяльності в галузі охорони праці; Аудит з охорони праці; Оцінка ризиків в галузі цивільної безпеки; Міжнародне право з виробничої безпеки та гігієни праці; Міжособистісні комунікації персоналу у галузі безпеки; Психологія безпеки; Управління якістю; Менеджмент цивільної безпеки суб’єкту господарювання
Майбутні посади, які ви займатимете:
   аудитор з охорони праці; фахівець з коучінгу; страховий експерт; фахівець з консалтингу у галузі охорони праці; начальник (провідний фахівець, спеціаліст, інженер) служби охорони праці організації.
Професійні обов'язки:
   здійснює аудит у галузі охорони праці суб’єктів господарювання; надає консалтингові послуги з питань охорони праці; оцінює ризики ведення господарської діяльності з погляду охорони праці; приймає участь у організації декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; контролює відповідність нормативно-правової бази підприємств та організацій вимогам законодавства; організує тренінги щодо вирішення питань у галузі охорони праці та цивільної безпеки.

 

 

 * можлива помісячна оплата вартості контракту

 

 

 

 

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio