Професіограма фахівця з охорони праці

Загальна характеристика (опис професії) Фахівець з охорони праці аналізує ризики та розробляє заходи з охорони праці в організації, формує корпоративну політику в галузі виробничої безпеки
Професійні знання Законодавча та нормативно-правова база з охорони праці, соціального страхування, пенсійного забезпечення, розслідування нещасних випадків
Професійні вміння Здійснення ефективного менеджменту охорони праці в організації, проведення оцінки ризику професійної діяльності та впровадження організаційно-технічних заходів щодо попередження виникнення професійних захворювань та нещасних випадків в організаціях
Важливі професійні якості

- компетентність, інформованість;

- здатність оцінювати наслідки своїх рішень;

- здатність прогнозувати розвиток ситуації;

- розвинені комунікативні якості;

- аналітичний склад розуму;

- достатня стійкість до стресів, здатність витримувати психоемоційні навантаження;

- відповідальність;

- ініціативність.

Перспективи кар'єрного росту Можливість займання посад в органах державної влади (центральних, регіональних, місцевих адміністраціях), органах державного нагляду з питань праці (Держпраці України), відділеннях Фонду соціального страхування та ін.
Затребуваність

Обов’язковість штатної посади фахівця з охорони праці в організації, незалежно від форми власності та виду економічної діяльності, закріплена на законодавчому рівні. Це обумовлює стійкий попит на фахівців даної спеціальності. Впровадження європейських стандартів ведення бізнесу та розвиток економіки України визначає тенденцію щодо зростання попиту на фахівців з охорони праці найближчим часом

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio