ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

У 2020 році на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється прийом на другий та наступні курси за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" за освітніми програмами:

  •  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці;
  •  Охорона праці;
  •  Цивільний захист.

Навчання здійснюється за:

  • денною формою навчання;
  • заочною формою навчання.

 

Для вступу на навчання за програмами бакалаврату на основі ОКР молодшого спеціаліста необхідно: 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА"

освітні програми 

"Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці"

  - сертифікат ЗНО з української мови та літератури;

  - фахове вступне випробування

"Охорона праці"

"Цивільна безпека"

У 2020 році для вступу можуть бути використані

сертифікати ЗНО 2017-2020 років !!!

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами прийому;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Університет може встановлювати перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу,якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Програма фахового випробування для участі у конкурсі щодо зарахування на скорочений термін навчання або на 2-й(3-й) курс нормативного терміну навчання за програмою підготовки "Бакалавр" абітурієнтів, що здобули освіту за ОКР "Молодший спецаліст"

 

Шановні студенти! Просимо звертати увагу на об'яви, що розміщено у розкладі занять або за посиланням. У об'яві зазначено лінк, за яким здійснюється підключення до заняття.

 

Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio