ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

     У 2022 році прийом на навчання за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра здійснюється  за освітніми програмами:

  •  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці;
  •  Охорона праці.

Навчання здійснюється за:

  • денною формою навчання;
  • заочною формою навчання.

 

Для вступу на навчання за програмами бакалаврату на основі ОКР молодшого спеціаліста необхідно: 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА"

освітні програми 

  "Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці"

 Перший предмет:

 - результат Національного мультипредметного тесту з української мови

 або

   - сертифікат ЗНО 2019-2021 років з української мови;

 Другий предмет:

   - один з предметів Національного мультипредметного тесту (математика або Історія України)

 або

   - ЗНО 2019-2021 років з будь-якого предмета на вибір вступника.

  "Охорона праці"

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

   Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

   До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   Університет може встановлювати перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Програма фахового випробування для участі у конкурсі щодо зарахування на скорочений термін навчання або на 2-й(3-й) курс нормативного терміну навчання за програмою підготовки "Бакалавр" абітурієнтів, що здобули освіту за ОКР "Молодший спецаліст"

 

бублик1

facebook 111telegram 2222instagram 111 youtube icon

 Кафедра ОПтаБЖД є членом Європейської асоціації з безпеки (European Association for Security, European Union, Krakow) 

Certifikat1

 

Наші міжнародні партнери

WSZOP 1

Безымянный 1

 

Czestochowa 1

 

Наші партнери

Kadrovikua

Gilstroy1

Gilstroy2

Metropoliten

 XTM

racio