Загальна інформація про спеціальність

 Спеціальність:

  • Охорона праці

- галузь знань 26 "Цивільна безпека"

 - термін навчання:

  • 4 роки (денна форма навчання);
  • 4,5 роки (заочна форма навчання).

 

2Дисципліни циклу професійної підготовки зі спеціальності охорона праці, аудит та консалтингова діяльність формують у випускників компетентності в галузі проведення аудиту професійної безпеки та надання консалтингових послуг малому та середньому бізнесу. Випускники здатні здійснювати ефективний менеджмент охорони праці в організації, проводити оцінку ризику професійної діяльності та впроваджувати організаційно-технічні заходи щодо попередження виникнення професійних захворювань та нещасних випадків в організаціях.

 

 

ДИСЦИПЛІНИ

навчального плану підготовки бакалавра

зі спеціальності охорона праці

№ п/п Назва дисципліни Інформаційна довідка
1  Українська мова (за професійним спрямуванням)  Переглянути
2  Іноземна мова  Переглянути
3  Історія та культура України  Переглянути
4  Філософія  Переглянути
5  Хімія  Переглянути
6  Інформатика та комп'ютерна техніка  Переглянути
7  Фізика  Переглянути
8  Вища математика  Переглянути
9  Технічна механіка  Переглянути
10  Інженерна і комп'ютерна графіка  Переглянути
11  Краєзнавство  Переглянути
12  Вступ до спеціальності Переглянути
13  Правове регулювання охорони праці
 Переглянути
14  Державне регулювання соціально-економічних питань охорони праці
 Переглянути
15  Оцінка ризиків в галузі охорони праці
 Переглянути
16  Безпека вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів  Переглянути
17  Основи теорії надійності та техногенний ризик Переглянути
18  Медико-біологічні основи здоров'я персоналу  Переглянути
19  Безпечна експлуатація виробничого обладнання та механізмів  Переглянути
20  Психологія безпеки трудових процесів та екстремальних ситуацій  Переглянути
21  Безпека експлуатації будівель та споруд  Переглянути
22  Безпечна експлуатація інженерних систем і комунікацій Переглянути
23  Пожежна безпека суб'єкта господарювання  Переглянути
24  Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів  Переглянути
25  Захист у надзвичайних ситуаціях  Переглянути
26  Гігієна праці та виробнича санітарія Переглянути
27  Міжособистісні комунікації персоналу в галузі охорони праці
 Переглянути
28  Експертиза з охорони праці
Переглянути
29  Безпека організації технологічних процесів  Переглянути
30  Метрологія, стандартизація та сертифікація в охороні праці
 Переглянути
31  Основи електричної безпеки  Переглянути
32  Розслідування нещасних випадків,  професійних захворювань та аварій суб'єкта господарювання  Переглянути
33  Менеджмент охорони праці суб'єкта господарювання  Переглянути
34  Промислова токсикологія  Переглянути
35  Господарське право  Переглянути
36  Трудове право  Переглянути
37  Психологія  Переглянути
38  Інформаційні технології в охороні праці
Переглянути
39  Web-технології, електронний документообіг та електронна звітність в охороні праці
 Переглянути
40  Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці  Переглянути
41  Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань  Переглянути
42  Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація  Переглянути
43  Управління якістю в охороні праці
Переглянути
44  Аудит охорони праці
 Переглянути
45  Міжнародне право з виробничої безпеки та гігієни праці  Переглянути

На сайті Один гість та користувачі відсутні

Certifikat1

Certificate Italy

Diplom Khvorost